#MergeNepalTrafficPoliceIntoNepalPolice like @nypd plz @PokharelAnanda mama hajur woow ) के के गर्नु हुँदैन भन्ने सडकमा खटिने ट्रेफिकहरूलाइ प्रस्ट सिक्षा दिइयोस | २) नियम बनाउँदा, सडकमा खटिने ट्रेफिकहरूले दुरूप्रयोग गर्न नसक्ने बनाइयोस | ३) साइन बोर्डहरू राखियोस भन्ने अनुरोध र बिन्ति गर्दछु |


#MergeNepalTrafficPoliceIntoNepalPolice like @nypd plz @PokharelAnanda mama hajur woow ) के के गर्नु हुँदैन भन्ने सडकमा खटिने ट्रेफिकहरूलाइ प्रस्ट सिक्षा दिइयोस |
२) नियम बनाउँदा, सडकमा खटिने ट्रेफिकहरूले दुरूप्रयोग गर्न नसक्ने बनाइयोस |
३) साइन बोर्डहरू राखियोस भन्ने अनुरोध र बिन्ति गर्दछु |

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s