#FoolsWantHappiness #WorldStartsFromPain संसार दुक्ख बाट सुरु हुन्छ र संसार दुक्ख को कारण नै चलेको छ। त्यसकारण संसार मा सुख खोज्नु नै मुर्खता हो। यो त केवल प्रक्रिया हो माध्यम हो जसको सहि स्वोभाव (अनित्यता) को दर्सन गरेर लोक बाट बाहिर निस्कन सम्भव छ। #WorldRunsFromPain #DontSearchForHappiness #FoolsWantHappiness #bhikkhuSadhanaSthal


#FoolsWantHappiness #WorldStartsFromPain संसार दुक्ख बाट सुरु हुन्छ र संसार दुक्ख को कारण नै चलेको छ। त्यसकारण संसार मा सुख खोज्नु नै मुर्खता हो। यो त केवल प्रक्रिया हो माध्यम हो जसको सहि स्वोभाव (अनित्यता) को दर्सन गरेर लोक बाट बाहिर निस्कन सम्भव छ। #WorldRunsFromPain #DontSearchForHappiness #FoolsWantHappiness #bhikkhuSadhanaSthal

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s